1890 előtt élt magyar akadémikusokról írt megemlékezések

Angyalffi Mátyás Arányi Lajos Asbóth Lajos Asbóth Lajos Bártfay László Bölöni Farkas Sándor Baintner János Balásházy János Balogh Kálmán Baricz György Batsányi János Beöthy Leó Beély Fidél József Benkő Dániel Berzsenyi Dániel Bolyai Farkas Bresztyenszky Adalbert Buczy Emil Budai Ézsaiás Császár Ferencz Csécsy Nagy Imre Csató Pál Csorba József

Beöthy Leó

Beöthy Leó Nagyváradon született 1839-ben. Irodalmi működését a hírlapírói téren kezdte. A Temesvárott megjelent „Delejtű"-ben Thőbey álnév alatt szépirodalmi tárczaczikket irt. 1865—67. években a „Hon" közgazdasági rovatát vezette. Az országos statisztikai hivatalnak szervezése óta tagja volt, és aligazgatója lett. A hivatal közleményei szerkesztésében mindaddig közreműködött, míg betegeskedése munkaképességét meg nem rendíté. Legtartalmasabb műve a „Nemzetlét" czimű sociologiai értekezés. Jelentékeny tudományos sikert aratott még a „Bankügy elmélete" és „A társadalom kezdete" czímű műve. Komoly irodalmi munkássága nem maradt elismerés nélkül, amennyiben egy ízben a Marczibányi mellékjutalmat, más alkalommal a Fáy jutalmat nyerte el. Az Akadémia 1877. május 24-én választotta levelező tagjává. Pályáját 1886. január 5-én fejezte be. 
  Forrás: Régi Akadémiai Levéltár