1890 előtt élt magyar akadémikusokról írt megemlékezések

Angyalffi Mátyás Arányi Lajos Asbóth Lajos Asbóth Lajos Bártfay László Bölöni Farkas Sándor Baintner János Balásházy János Balogh Kálmán Baricz György Batsányi János Beöthy Leó Beély Fidél József Benkő Dániel Berzsenyi Dániel Bolyai Farkas Bresztyenszky Adalbert Buczy Emil Budai Ézsaiás Császár Ferencz Csécsy Nagy Imre Csató Pál Csorba József

Angyalffi Mátyás

Angyalffi Mátyás született febr. 5-dikén 1776-ban Naszályon, Komárom vármegyében. A gazdasági tudományokbani jártasságiért, melyet először is Grundsaetze der Schafcultur (Sopron, 1817) czímű munkájával bizonyíta be, gróf Festetics György által a keszthelyi Georgikonban gazdaság professorává neveztetett ki, mely hivatalt 1818-tól 1823-ig viselte. Ekkor két rendbeli újabb német munkáját bocsátván közre, u. m. Oeconomie der Landwirthschaft (2 köt.) és Grundsaetze der FeldcuItur (4 köt., Pest, 1823–4). Pestre jött a magyar gazdaság és gazdasági literatura előmozditására folyóirást alapítni, melyet 1824 és 25-ben Mezei gazdák barátja czím alatt adott ki, s 1829 és 1831-ben újra folytatott. Következtek: Juhászkáté (Pest, 1830) és Közönséges baromorvosi könyv (Kassa, 1836). Dolgozott a Közhasznu Esmeretek Tárához is, honnan e néhány adat is kölcsönöztetett. A m. t. academia őt, ki már több gazdasági társaság okleveleivel tiszteltetett meg, 1832. mart. 9-dikén iktatta lev. tagjai sorába. A munkásságához képest jobb sorsra érdemes férfi nagy szegényégben halt meg Pozsonyban, martius 17-dikén 1839-ben. 
  Forrás: Régi Akadémiai Levéltár