1890 előtt élt magyar akadémikusokról írt megemlékezések

társadalomtudós:

Beöthy Leó

Beöthy Leó

Beöthy Leó Nagyváradon született 1839-ben. Irodalmi működését a hírlapírói téren kezdte. A Temesvárott megjelent „Delejtű"-ben Thőbey álnév alatt szépirodalmi tárczaczikket irt. 1865—67. években a „Hon" közgazdasági rovatát vezette. Az országos statisztikai hivatalnak szervezése óta tagja volt, és aligazgatója lett. A hivatal közleményei szerkesztésében mindaddig közreműködött, míg betegeskedése munkaképességét meg nem rendíté. Legtartalmasabb műve a „Nemzetlét" czimű sociologiai értekezés. Jelentékeny tudományos sikert aratott még a „Bankügy elmélete" és „A társadalom kezdete" czímű műve. Komoly irodalmi munkássága nem maradt elismerés nélkül, amennyiben egy ízben a Marczibányi mellékjutalmat, más alkalommal a Fáy jutalmat nyerte el. Az Akadémia 1877. május 24-én választotta levelező tagjává. Pályáját 1886. január 5-én fejezte be. 
  Forrás: Régi Akadémiai Levéltár