1890 előtt élt magyar akadémikusokról írt megemlékezések

agrártudós:

Angyalffi Mátyás Balásházy János Klauzál Imre Korizmics László Morócz István

Angyalffi Mátyás

Angyalffi Mátyás született febr. 5-dikén 1776-ban Naszályon, Komárom vármegyében. A gazdasági tudományokbani jártasságiért, melyet először is Grundsaetze der Schafcultur (Sopron, 1817) czímű munkájával bizonyíta be, gróf Festetics György által a keszthelyi Georgikonban gazdaság professorává neveztetett ki, mely hivatalt 1818-tól 1823-ig viselte. Ekkor két rendbeli újabb német munkáját bocsátván közre, u. m. Oeconomie der Landwirthschaft (2 köt.) és Grundsaetze der FeldcuItur (4 köt., Pest, 1823–4). Pestre jött a magyar gazdaság és gazdasági literatura előmozditására folyóirást alapítni, melyet 1824 és 25-ben Mezei gazdák barátja czím alatt adott ki, s 1829 és 1831-ben újra folytatott. Következtek: Juhászkáté (Pest, 1830) és Közönséges baromorvosi könyv (Kassa, 1836). Dolgozott a Közhasznu Esmeretek Tárához is, honnan e néhány adat is kölcsönöztetett. A m. t. academia őt, ki már több gazdasági társaság okleveleivel tiszteltetett meg, 1832. mart. 9-dikén iktatta lev. tagjai sorába. A munkásságához képest jobb sorsra érdemes férfi nagy szegényégben halt meg Pozsonyban, martius 17-dikén 1839-ben. 
  Forrás: Régi Akadémiai Levéltár