1890 előtt élt magyar akadémikusokról írt megemlékezések

gazdasági szakíró:

Bölöni Farkas Sándor

Bölöni Farkas Sándor

Bölöni Farkas Sándor született 1795-ben január 15-dikén Erdélyben; a helyet nem tudjuk. Verses és prosai próbatételeivel korán (1816) magára vonta Kazinczy figyelmét, sőt tőle egy epistoliuminal is megdicsőítetett. Tanulása idején nevelőséggel könnyített szűk sorsán; utóbb az erdélyi kir. kormányszéknél hivatalkodott, s itt végül fogalmazóságig ment elő. Neve akkor lőn ismeretessé a hazában, midőn gróf Béldi Ferenccel 1832/3-ban Észak-Amerikába tett útját kiadván: Utazás Észak-Amerikában. Bölöni Farkas Sándor által (Kolozsvár, 1834.; második kiadás 1835), azzal a két haza köz helybenhagyását nyerte el; és csakugyan ennek következtében, még azon évi nov. 8-dikán az acad. 1ev. tagjává is választatott, 1835-ben pedig a nagyjutalomra érdemesítetett 200 aranyban. Ezt követte azon szép tette, mely szerint igen mérsékelt szerencséjű állása mellett is, e jutalomösszeget alapítványul az academia tőkéihez csatlotta. Ez időtől fogva Farkas helybeli s felekezeti érdekek pártolásán kívül minden, hivatalától fennmaradt óráit Erdély történetei fürkészésének szentelte, egy bírálati szellemben iramló, kimerítő munkához készülvén. Kivitelében meggátlotta a halál, mely őt 1842-ben febr. 2-dikán ragadta el. Tisztelői emlékoszloppal készülnek megjegyzeni a helyet, mely a kolosvári sírkertben tetemeit rejti. 
  Forrás: Régi Akadémiai Levéltár