1890 előtt élt magyar akadémikusokról írt megemlékezések

bányatudós:

Fülepp József

Fülepp József

Fülepp József jeles bányatudós, az oraviczai bányásztársaság képviselője, Krassó vármegye táblabírája, Miskolczon született 1786-ban. Az academia által 1835-ben sept. 14-dikén választatott levelező taggá. Munkája: Bányászati műszógyűjtemény (a társaság levéltárában). Meghalálozott Oraviczán, julius 17-dikén 1847-ben élte 57-dik évében. (Többet adatok nem léte miatt nem mondhatunk). 
  Forrás: Régi Akadémiai Levéltár