1890 előtt élt magyar akadémikusokról írt megemlékezések

teológus:

Fillinger Leopold Hegedűs Sámuel Horváth János Kopácsy József Révész Imre Somogyi Károly Szabó Imre

Fillinger Leopold

Fillinger Leopold (Lipót) született Győrött, 1787-ben, hol mint serdült ifjú az egyházi rendbe lépvén, a hittudományi tanárkoszorút elnyerte, utóbb theol. tanítója, 1833-tól fogva pedig a m. kir. egyetemben a görög nyelv, hermeneutica s az új testamentom exegesisének professora volt. Terjedelmes nyelvtudománya, különösen pedig a bibliai nyelvekben volt ritka jártassága bírta reá a m. academiát, hogy őt 1834. nov-ben tartott nagygyűlésében levelező tagjául választá. Meghalt hosszasb betegeskedés következésében, miután 1843/4-ben az egyetem kormányát mint rector vivé, azon évi december 6-án. Egyéb közhasznú alapítványain kívül, nagy becsű könyvtára jobb részét az egyetem könyvtárának hagyta. 
  Forrás: Régi Akadémiai Levéltár