a
á
Abelles József | Ackerl (Földessy) József | Adler Herman | Adler Márk | Aizinger (Ainzinger) András | Alexy Lajos | Algőver János | Amer (Ammer) Miklós | Angyal Antal | Angyalffy Márk Aurél | Angyalosy György | Arnstein Herman | Athanasievits Vazul | Augustin Sámuel | Avedig István | Azary Endre (András) |
b
Böjthy János | Babits János | Bach Mór | Bach Miklós | Ballus Károly | Balogh Endre | Balogh Pál (almási) | Bankó Antal | Barlay Vilmos | Barta Ágoston | Beddeus Sámuel Szigfrid | Bekella; Demetrius | Bellony József | Bellony Károly | Bene Rudolf | Beszterczey József | Billitzer Fülöp | Binnenfeld Izsák | Blau Vilmos | Blum Ferenc | Blumenfeld Ábrahám | Bobor Lajos (hajniki) | Boros Sámuel | Botka Imre | Brach Ferenc | Breslauer Jakab (Breszlauer Konrád) | Breznay István | Brunner Ferenc | Bruszt Lajos | Bruz László | Bulbuk Antal |
c
Cornides Péter |
cs
Csákányi Alajos | Csáktornyai József | Csajághy István (csajági) | Cselkó Ignác (cselkó-lehotai) | Csencs Ferenc | Cseresnyés Sándor (felsőőri) | Csesznok Pál | Csiky Nepomuk János | Csiky Péter | Csiky Sámuel (homoród-oklándi) | Csillagh Károly (Nemes) | Csirke Lajos | Csiszár Sámuel | Csizy (Csizi) Pál |
cz
Czerndits Pál | Cziegler Ferenc |
d
Dávid Antal | Dallos Károly | Darányi János | Daubrova (Dobrányi) Ignác | Davida Sándor | Demeter Vince József | Demiany Pál | Detsinyi Lipót | Deutsch Adalbert | Deutsch Simon | Diescher János | Dietrichstein Dávid | Doleschall Gábor | Draskovich János | Dunay Mátyás Antal | Duschak; Jacobus |
e
é
Eckert Antal | Eckstein Frigyes (ehrenbergi) | Eder (Éder) Ferenc | Edl Kálmán | Egger Ede Illés | Eggerth; Joseph | Ellmayer Antal | Elsass; Nathan | Elsaszer (Eleméry) Ferenc | Eltér József | Emresz Károly (bánhalmi) | Engel József | Engel; Hermann | Erber Márk Móric | Erdélyi József | Ertl Miksa | Ettinger; Mauritius D. | Exelbirth (Exlbirth); Eduard |
f
Füzy Rudolf Vilmos | Fabek József | Feichtinger Sándor (baranya-nádasdi) | Fekete Károly | Ferentzy Miksa (vizkeleti) | Ferk; Innocentius | Fischhof Adolf | Fleischer Frigyes (matheóczi) | Fogel Ferenc | Fortmayer József | Fortmayer Nándor | Forty Károly | Fraenkl Jakab Gyula | Francz (Ferenczy) Alajos | Franka Károly | Frankel (Frankl) Illés | Frantz György | Franzos; David | Frenreisz Ferenc | Freytag József | Frivaldszky Imre (frivaldi) | Fromm Pál | Frommhold Károly | Fuker András | Furiakovics János Ernő |
g
Gárdos János | Göldner Károly | Gömöry Dávid (ifj.) | Götz Károly | Gaberle; Ignatius | Gallus; Wilhelm | Ganzler Lázár Lajos | Gelbstein Lipót | Gelcich Ferenc | Gerber; Leopold | Gerenday József | Gergelyi József | Gernya József László | Gesztessy László | Geyer; Samuel | Glatter Ignác Ede | Glatz Sámuel | Goldberger Simon | Gottvald Gáspár | Grünfeld; David | Grünhut Jakab | Grünvald (Erdey) Pál | Grailich Ágost | Groder; Anton | Groeber Ferenc Gyula | Gruby Dávid | Guggenberger (Dombory) Károly | Guggenheim Mór | Gurdélyi Endre (András) | Gurovits Tamás | Gutmann József | Gwoth (Guoth) Jónás Teofil | Gyürky Lajos |
h
Hölbling Miksa | Hönigh Ignác | Hézsay János | Halász Gejza (dabasi) | Haliczky Antal | Hammer Ferenc | Hamrák József | Hanekker Ferenc | Hanke János László | Haraszty Mihály | Harmath Márton | Hartmann Mihály | Hasenfeld Ármin | Hauke Antal | Havass Ignác (gömöri) | Hayd (Haday) Ferenc | Heim Károly Ede | Henszlmann Imre | Herczog Zsigmond | Herold Imre | Herrmann József | Hlavacsek Ágost | Hoenig; Leopold | Hoffer István Mihály | Hoffinger János György | Hoffmann Vilmos | Hoffory János | Horner (Vezekényi) István | Horony Mihály | Horvát József Antal | Horváth János | Horwitz; Nathan | Hrebenda Péter | Huberth Ferenc | Hunyadi János | Hunyady László | Hunyor Imre | Huszár Mózes |
i
í
Illésy Henrik Lajos Adolf (később Imre) | Imhof György | Inländer Jakab |
j
Jácz Ferenc | Jácz Károly | Jósa István (nagybányai) | Jacobovics (Jakobovics) Antal | Jacobovics Miksa Móric | Jankovich Antal | Jelenffy Károly | Jellachich József | Jemelka József | Jezsó István | Joachim Vilmos | Joffe Antal |
k
Kálmán Károly (Nemes) | Károlyi Sámuel | Körmendi János | Körtvélesy Tamás | Kéler István Ede | Kéry (Bittner) Imre | Kézmárszky Tamás | Küffner Lajos Károly | Kain Albert | Kain Dávid | Kaiser József | Kajdacsy István (kajdacsi) | Kalitowski; Nicolaus | Kamenszky István (kucsinyi) | Kanka Károly | Kapu Lajos | Karlowszky Károly Lajos | Karpff Antal Ferenc | Katona Géza | Kauffmann Károly | Keller Adalbert | Kenszky János | Keresztessy Frigyes Károly | Kerner János | Kielberger György | Kiko Károly | Kiss Béla | Kiss Mihály (zilahi) | Klein Ignác Mór | Klimkó János | Kmethy György | Knoll Ferenc | Koch Imre | Kocsis József | Kocsiss (Abay) István | Kohn Sámuel | Kolb Bertalan | Kollarovich; Stephan | Kollinsky Ignác | Kopetsni József | Koppi Sándor | Korbuly Bogdán | Koricsánszky Vilmos | Korompay József | Kovács József L. | Kovács Pál | Kovács Sebestyén Endre | Kováts István | Kozarics György | Krakovitzer Ferdinánd | Kremzir Mózes | Kridl; Ignatius | Krinner József | Kugler Lipót | Kultsár Demeter | Kuna Zsigmond | Kux Sámuel |
l
Lőrinczy Rudolf (Rezső) | Löwy Márk | Lósy Pál | Lamer Ignác | Landesmann György | Lang Gusztáv | Lange Márton | Langer Ignác | Langer István | Laszlovich; August Carl | Lazánszky Tamás | Lehmann Tófor János | Leitner Herman (Armin) | Lengyel Dániel | Leo Bernát | Lippe Salamon | Lissoviny Sámuel Dávid | Loeblin Ignác | Lomnitzer Sámuel | Lonovics Miklós | Losonczy József | Lukáchy József | Lukács Márton | Lukáts Constantin | Lumniczer Károly | Lumniczer Sándor | Lupini Dániel Márton | Lutter József |
m
Mágocsy Vince | Mályusz Károly | Másznyi József Miklós | Mészáros Ferenc | Mészáros Rupert Ignác | Mühr; Ferdinand Joseph | Magyar Viktor György | Makara György | Mandl Lajos (Lázár) | Mangold Salamon | Margó Tivadar | Martini János | Marussi István (kóbori) | Massiczay Róbert | Matussek István | Maurer György János | Maurer Nepomuk János | Max József | Maximovics Vazul | Mayer Imre Lipót | Mazur Ernő | Meczner Ágoston | Mehes; Samuel | Meskó János (csanádi) | Meskó Pál (felsőkubini) | Metelka Ferenc | Meyr; Ignaz | Mihályik Viktor Sándor | Mike József (Csomortáni) | Milkó Lipót | Miller József | Minnich; Eduardus | Mirsvinszky (Málnay) Ignác | Mlinarich; Josephus | Molnárfy József | Moscovitz Móric (zempléni) | Munkátsy Mihály |
n
Nagel Móric | Nagy Károly | Nedelko Döme | Nieszner István | Novák Antal Róbert | Novák Sándor Ágoston | Nowiński; Sever |
o
ö
Obonyai János | Oesterreicher Ede | Oesterreicher József Manes | Ofner József | Oláh Sándor (újfalvi) | Orzovenszky Károly |
p
Pázsitzky Ede | Pósta István | Panchich; Josephus | Pantelin; Georgie | Pap Dániel | Papp László Vazul (Pop Vasile Ladislau) | Patacsich Károly | Patay József | Pathi Nagy Gáspár | Patzek Mór | Pekarik András | Peller József | Pentz Ferenc | Pessel Ábrahám | Petrogalli; Joannes Baptista | Petrovich Simon | Pfeiffer (Hangai) Ferenc | Pfeiffer Gyula | Pillmann Ferenc | Pinkus Lipót | Pletnics Imre | Polák Károly | Pollák Hermann | Pongrácz Mihály | Pracher; Ludwig | Prelog; Vilelmus | Prochaska; Franz Leonard | Prodan Lajos | Propper János |
q
Quapil; Joannes |
r
Rössler; Anton | Röszler Alajos | Réczey Imre | Rósa (Rózsa) Ferenc | Róthberger Dávid | Róthkrepf (Mátray) Ferenc | Raab Ferenc Mihály | Radulovics (Radulovich) Demeter | Raics Sámuel | Rakitta Alajos | Rang Nándor | Regéczy (Nagy) Miklós | Reichard Jakab | Reiner Móric | Reisinger Ferenc József | Rembold; Leopold | Remetei József | Rezsnyi Károly | Ribicz György Rudolf | Riedl József | Rinaldi Péter C. Antal | Robitsek Károly | Rokszer Ágoston | Rosebaum; Bernardus | Rosenberg Zsigmond | Rosenthal (Gusztáv) Ágost | Ross Ferenc | Rusznyák Alajos |
s
Sándor Atanáz | Sántha Ferenc | Sávoly Viktor | Sáy Sándor | Sadler József | Sadler Mihály | Saly Imre | Salzer; Josephus | Say József | Semmelweis Ignác Fülöp | Siklóssy Károly | Simonyi Imre | Sinay Dániel (Nemes) | Skoták; Adolphus | Skultety György | Sombor György Ferdinánd | Sopm János | Spáth Pál | Spech Ede | Stáhly György | Stadler Antal | Stainer Sándor István | Stanzel Antal | Staurótzky László | Steinhart (Erőskövy) Antal | Steits János | Stekker Pál | Stenczel Sándor | Stephanovits Tamás | Stipsics Ferdinánd Károly | Stoltz Sámuel Ágoston | Streitt Vilmos | Stur Károly | Suchanek; Adolphus |
sch
Schönbauer József | Schönvizner (Réti) Nepomuk János | Schaller János | Scheidenberg Antal | Schelle János | Schimert János Péter | Schittensam János | Schlesinger Ede | Schlesinger Jakab | Schlesinger Szigfrid | Schluga; Johann | Schmalkovits Mihály | Schmidt (Kovács) János | Schmidt; Joseph Christoph | Schosulan; Joannes Michael | Schubert Lajos | Schubert; Joannes | Schulek Sándor | Schwarz Lajos | Schweger Ignác János | Schweitzer; Joseph |
sz
Szántay József | Száranda István | Szőke Zsigmond | Szüsz Dávid | Szabó Alajos | Szabó Dávid | Szabó Ferenc | Szabó János | Szabó József | Szabó Vazul | Szabados János | Szarka Nepomuk János | Szegedy András | Szemián Pál | Szentpétery János | Szibenliszt Mátyás | Szilágyi Miklós | Szmolay Vilmos | Sztankovits Ádám | Szuchy Sámuel |
t
Török József | Tóthfalusi Miklós | Tarr Sándor | Tarsótzky Máté | Tary Alajos | Tegze Imre | Telegdi Roth Gáspár | Tellman Gottfried | Thodorovits Lajos | Tognio Lajos | Trandaphill Kozma | Trempacher Mátyás | Tumler Ignác |
u
ü
Ungerhoffer Ferenc Xavér |
v
Vámosy Mihály | Vadovich György | Vancáš; Alexis | Vaszits István | Vaszits Pál | Veninger János | Venos Zsigmond | Vernav; Constantin | Vietoris Sándor | Vittner (Wittner) Adolf |
w
x
y
Würth Lajos | Wagner Lukács | Wagner Ferenc | Wajnárovich József | Walaszkay Lajos | Walla Ferenc | Wanyek (Vannai) János | Weber János | Weiszbach Miksa | Weitzenbreyer Frigyes | Wekerle György | Werbancsics János | Willerding Ágost | Winkler József | Winterl József Jakab | Wischin; Anton | Wittmann Alajos | Wolfstein József |
z
Zaják István | Zakariás Jakab Miklós | Zazula József | Zborovszky Ágost | Ziegler József András | Zsidák Ágoston | Zsigmondy Adolf | Zsigray Károly | Zuckerkandel; Marcus |

Szerzők